samenvatting

Energie-investeringsaftrek (EIA) is een extra fiscale aftrekpost van 45,5% voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen.

RVO

Voor de energie-investeringsaftrek publiceert de RVO, net als voor de MIA, jaarlijks een lijst met energiebesparende investeringen die onder voorwaarden voor de EIA in aanmerking komen. De EIA-investeringen moet je binnen 3 maanden na de orderdatum bij de RVO melden. Raadpleeg voor je investeert altijd de actuele EIA-lijst. Deze is te vinden op rvo.nl.

Kijk op de EIA-lijst van 2023 of er bijvoorbeeld interessante investeringen zijn voor je nieuwe Renault bedrijfswagen.

zonnepanelen met duurzame transportkoeling

Kies je voor zonnepanelen op je Renault met duurzame transportkoeling? Dan kun je de investering in de bedrijfswagen ook nog eens aanmelden voor een milieu-investeringsaftrek van 27% en voor 75% willekeurige afschrijving. Beide over maximaal € 16.000. 

Lees ook over extra milieu-investeringsaftrek voor een Renault Electric bedrijfswagen

Aftrek verrekenen

De EIA komt in aftrek op het belastbare resultaat van de onderneming. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap kan de aftrek verrekenen met de inkomstenbelasting, oplopend tot 49,5% (exclusief de MKB-winstvrijstelling). Bij bv’s en nv’s vindt aftrek plaats tegen het tarief van de vennootschapsbelasting. Oplopend tot 25%.

Bekijk het voorbeeld hieronder:
 

Investering Renault MASTER chassis-cabine met
lichtgewicht bakwagenopbouw, totaal excl. btw
€ 48.605
Waarvan lichtgewicht bakwagenopbouw € 11.000
Bruto kleinschaligheidsinvesteringsaftrek,
max. 28%
€ 13.609
Bruto energie-investeringsaftrek 45,5% € 5.005
Totale bruto-investeringsaftrek € 18.614