samenvatting

De investeringsaftrek is een extra fiscale aftrekpost en kan zeer aantrekkelijk zijn. Er zijn meerdere soorten investeringsaftrek. Welke zijn voor jou voordelig?

Investeringsaftrek

Schaf je een nieuwe of gebruikte Renault bedrijfswagen aan, dan kan deze in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Dat is een extra fiscale aftrekpost wanneer je als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen. De aftrek levert je een belastingbesparing op.

Soorten investeringsaftrek

De basisaftrekpost van de investeringsaftrek betreft de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor nieuwe of gebruikte bedrijfswagens, die je inzet via koop of financial lease en gebruikt in je eigen onderneming. Daarnaast kan voor specifieke investeringen in nieuwe, nog niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen soms ook energie-investeringsaftrek of milieu-investeringsaftrek van toepassing zijn. Die twee specifieke vormen kunnen onder voorwaarden door leasemaatschappijen ook toegepast worden als je kiest voor operational lease. 

Lees ook over de maximale btw-aftrek

Jaartotaal

Om de hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek te bepalen, moet je kijken naar het jaartotaal van al je investeringen samen (althans, voor zover ze in aanmerking komen voor deze aftrek: zo vallen personenauto’s er bijvoorbeeld buiten). De aftrek is hoger naarmate je jaartotaal van investeringen lager ligt.

Hoe zit dat met inruilen?

Je aftrek wordt definitief als je de bedrijfswagen inruilt na het vierde hele kalenderjaar na het jaar van investeren. Ruil je je bedrijfswagen eerder in, dan wordt via een desinvesteringsbijtelling je investeringsaftrek herrekend tot een aftrek over je afschrijving.
 

Voor investeringen in 2021 geldt de volgende tabel:
 

Investeringstotaal   Aftrek
Meer dan Maar niet meer dan  
- € 2.400 0
€ 2.400 € 59.170 28%
€ 59.170 € 109.574 € 16.568
€ 109.574 € 328.721 € 16.568 minus 7,56% x (investeringstotaal minus € 109.574)
€ 328.721 - 0

Even wachten met investeren?

Jouw aftrekpercentage is afhankelijk van je totale investeringsbedrag. Als je verwacht dat je volgend jaar veel zult investeren, kan het fiscaal voordeel opleveren een deel van je investeringen alvast in het eerdere jaar te doen. Hierdoor kunnen de aftrekpercentages van de investeringsaftrek optimaal benut worden. Voor de hoogte van de aftrek maakt het daarbij niet uit dat je bedrijfswagen pas in het volgende jaar afgeleverd wordt. 

Lees ook over energie-inversteringsaftrek voor transportkoeling en bakopbouw

Order

Voor het bepalen van de hoogte van de investeringsaftrek is namelijk de orderdatum van belang. Je kunt de aftrekpost vervolgens verwerken in de aangifte van het belastingjaar, waarin je het bedrijfsmiddel in gebruik neemt of in het eerdere (order)jaar voor zover er dat jaar een aanbetaling heeft plaatsgevonden.