samenvatting

Heb jij als ondernemer btw-belaste activiteiten? Dan mag je in eerste instantie alle btw op de aanschaf en het gebruik van de auto volledig aftrekken.

Zakelijk en privé

Omdat de btw een zakelijke belasting is met een aftrekrecht voor je zakelijke inkopen en kosten, moet je vervolgens in de laatste aangifte van het jaar een btw-heffing over het privégebruik van je auto aangeven. 

Lees ook over vrijstelling van bpm

Kilometrage

De hoofdregel voor die btw-heffing over het privégebruik is heffing op basis van de werkelijke kilometrages. De btw-aftrek wordt daarmee per auto in feite gecorrigeerd in de verhouding waarin het aantal privékilometers staat ten opzichte van het totale kilometrage.

Vast percentage

Vaak ontbreekt echter een deel van de gegevens die je voor zo’n precieze berekening nodig hebt. Je mag dan jaarlijks ook een vast percentage toepassen. Dat percentage voor het privégebruik in de btw is 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm). Vanaf het zesde jaar na de investering in de auto (waarbij het jaar van ingebruikname als het eerste volledige jaar telt) geldt een lager percentage, namelijk 1,5% in plaats van 2,7%. 

Lees ook over gebruik maken van de investeringsaftrek

Tip 1: woon-werkverkeer

Rijd jij of je medewerker je Renault bedrijfswagen alleen zakelijk, dan is zo’n btw-correctie niet nodig. Let er wel op dat het woon-werkverkeer voor de btw meetelt als privégebruik. Dat betekent dat er ook een btw-heffing voor privégebruik moet worden aangegeven als de auto wel voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, maar er voor de inkomstenbelasting of loonheffingen geen bijtelling voor privégebruik van toepassing is.

Bijhouden
Het bijhouden van de kilometers is dan nuttig. De btw-heffing voor privégebruik kan zo op kilometerbasis worden gedaan en zo klein mogelijk blijven. De btw-aftrek die resteert maak je daarmee zo groot mogelijk.

Tip 2: Forfait

Het 2,7%-forfait wordt ook bij een bedrijfswagen over de catalogusprijs inclusief btw en inclusief bpm berekend. Daardoor komt dit forfait bij een dieselbedrijfswagen relatief hoog uit in verhouding tot de werkelijke kosten. Het kan daarom nuttig zijn om een rittenregistratie bij te houden, zodat je de btw-heffing voor privégebruik op de werkelijke kilometerverhoudingen kunt baseren. 

Lees ook over fiscale voordelen van de elektrische bedrijfswagens van Renault