samenvatting

Wanneer mag je als ondernemer gebruikmaken van de bpm-vrijstelling? En mag dat ook als je geen btw-nummer hebt?

Bpm-vrijstelling

Bij aanschaf van een nieuwe Renault bedrijfswagen factureert de dealer geen bpm. Dit heeft te maken met de bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens, die worden geregistreerd op naam van een ondernemer. Ondernemers hebben door deze vrijstelling geen bpm-voorfinancieringslasten bij aanschaf van een bedrijfswagen. 

Lees ook over bijtelling en privégebruik

Registeren op naam van ondernemer

Wel moet je voor deze vrijstelling voldoen aan de eis dat de bedrijfswagen wordt geregistreerd op naam van een ondernemer, die ook zo is geregistreerd voor de btw. Tevens moet je de bedrijfswagen voor ten minste 10% voor zakelijke ritten gebruiken. Deze eisen blijven gelden tot 5 jaar na de ‘Datum Eerste Toelating’ op je kentekenbewijs.

Tip 1: Vrijgesteld van btw

Ondernemers hebben in de meeste gevallen een btw-nummer. Het kan echter voorkomen dat dit nummer niet bij de ondernemer bekend is, omdat de ondernemer van btw is vrijgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen etc. Zij kunnen echter evenals btw-belaste ondernemers in aanmerking komen voor de bpm-vrijstelling op hun bedrijfswagen.

Tip 2: vrijstelling voor lease bedrijfswagens

Ook op geleasete bedrijfswagens geldt de bpm-vrijstelling. Voor bedrijfswagens in de verhuur of short lease geldt de vrijstelling ongeacht wie de feitelijke gebruiker is, als de contractduur niet langer is dan vier weken. Voor langer lopende contracten moet de leasemaatschappij kunnen aantonen dat de lessee (de leasenemer) een ondernemer is die zelf ook de bpm-vrijstelling zou krijgen als hij de bedrijfswagen gekocht zou hebben. De leasemaatschappij heeft hiervoor onder meer een zogenaamde ondernemersverklaring van de lessee nodig.

Tip 3: Doorschuifformulier

Wil je je bedrijfswagen binnen de periode van 5 jaar na aanschaf inruilen of verkopen, dan kun je bpm-afdracht van de dan nog resterende bpm voorkomen door het invullen van een ‘doorschuifformulier’.

Onder dezelfde voorwaarde van minimaal 10% zakelijk gebruik door een btw-ondernemer, geldt voor je Renault bedrijfswagen, die aan de fiscale inrichtingseisen voldoet, ook een laag mrb-tarief. 

Lees ook over de aantrekkelijke fiscale voordelen van elektrisch rijden